Sandkrypare - Fredrik Jadeland

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:10
längd:11
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-09-07
uppdaterad: