Sik - Fredrik Jadeland

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:2580
längd:62
fångstplats:Skräbeån
metod:Flötmete
bete:Mask+maggot
fångstdatum:2011-12-27
uppdaterad: