Skrubbskädda - Fredrik Jadeland

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:225
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:2017-05-27
uppdaterad: