Ruda - Andreas Karlsson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Simontorp
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: