Pigghaj - Andreas Karlsson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:6500
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2017-05-26
uppdaterad: