Näbbgädda - Andreas Karlsson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:1100
längd:
fångstplats:Nymölla
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: