Mindre kungsfisk - Andreas Karlsson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:300
längd:27
fångstplats:Nv. Lysekil
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2017-05-26
uppdaterad: