Lake - Andreas Karlsson

art:Lake (Lota lota)
vikt:2960
längd:72
fångstplats:Klarälven
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2011-12-14
uppdaterad: