Id - Andreas Karlsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3620
längd:60
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2013-11-07
uppdaterad: