Gös - Andreas Karlsson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:6600
längd:87
fångstplats:Finjasjön
metod:Vertikalfiske
bete:
fångstdatum:2010-06-02
uppdaterad: