Gädda - Andreas Karlsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:13809
längd:121
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:2014-01-04
uppdaterad: