Björkna - Andreas Karlsson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:700
längd:40
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2009-04-02
uppdaterad: