Benlöja - Andreas Karlsson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:15
längd:13
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2011-05-31
uppdaterad: