Sandkrypare - Andreas Karlsson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:29
längd:15
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2012-05-31
uppdaterad: