Storspigg - Andreas Karlsson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skräbeån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: