Id - Lars Örnskov

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Mönsterås
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2017-06-06
uppdaterad:2017-06-05 18:39:18