Björkna - Vilma Örnskov

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Ålem
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-05
uppdaterad:2017-06-06 19:38:30