Färna - Vilma Örnskov

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ålem
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:2017-06-05
uppdaterad:2017-06-06 19:38:34