Vimma - Vilma Örnskov

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:
längd:
fångstplats:Ålsterån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-05
uppdaterad:2017-06-06 19:38:35