Groplöja - Anders Henriksson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Deg
fångstdatum:2017-06-11
uppdaterad:2017-06-12 05:07:15