Elritsa - Melker Durell

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:90
fångstplats:Bäck Göteborg
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-17
uppdaterad:2017-06-17 15:07:24