Grönling - Vilma Örnskov

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck Halland
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-03
uppdaterad:2017-07-03 12:31:36