Guldfisk - Ulf Noreman

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:109
längd:17
fångstplats:Damm.bohuslän
metod:Frilina
bete:Power Maggot
fångstdatum:2017-07-07
uppdaterad:2017-07-08 09:36:41