Harr - Anders Lilja

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:550
längd:
fångstplats:Långan
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-06
uppdaterad:2017-07-08 09:59:41