Glyskolja - Marc Westrin

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2017-07-09
uppdaterad:2017-07-09 20:10:36