Sandkrypare - Anders Henriksson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2017-07-11 19:52:08