Faren - Anders Henriksson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:430
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-10
uppdaterad:2017-07-11 19:52:10