Ål - Robin Kanthe

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Hunnebostrand
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2015-07-23
uppdaterad: