Sutare - Robin Kanthe

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Torslanda
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2017-07-07
uppdaterad: