Svart smörbult - Robin Kanthe

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad: