Större havsnål - Robin Kanthe

art:Större havsnål (Entelurus aequoreus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2017-07-05
uppdaterad: