Staksill - Robin Kanthe

art:Staksill (Alosa fallax)
vikt:600
längd:42
fångstplats:Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2016-06-22
uppdaterad: