Småspigg - Robin Kanthe

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gråbo
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2017-06-28
uppdaterad: