Rödspätta - Robin Kanthe

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:
uppdaterad: