Ruda - Robin Kanthe

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Näckrosdammen
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2017-05-24
uppdaterad: