Mört - Robin Kanthe

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Hålsjön
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: