Näbbgädda - Robin Kanthe

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Spinnfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: