Id - Robin Kanthe

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: