Gärs - Robin Kanthe

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-12-10
uppdaterad: