Gädda - Robin Kanthe

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Hålsjön
metod:Spinnfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: