Gråsej - Robin Kanthe

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Middelgrund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: