Benlöja - Robin Kanthe

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Passaget Mellan Stora Och Lilla Delsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-27
uppdaterad: