Röding - Vilma Örnskov

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:50
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Spinnare
fångstdatum:2017-07-15
uppdaterad:2017-07-15 20:57:38