Ål - Christian Nilsson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-13
uppdaterad:2017-07-15 20:58:18