foto: Peter Nilsson

Tobiskung - Kjell Svensson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:65
längd:30
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2017-07-15
uppdaterad:2017-07-17 18:41:32