Bäckröding - Christian Nilsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Myråsbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-18
uppdaterad:2017-07-18 14:49:18