Håkäring - Simon Abrahamsson Norén

art:Håkäring (Somniosus microcephalus)
vikt:40000
längd:168
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2017-07-19
uppdaterad:2017-07-20 14:08:02