Lubb - Simon Abrahamsson Norén

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:11400
längd:100
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2017-07-19
uppdaterad:2017-07-20 14:08:04