Lubb - Ludwig Essén

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:9500
längd:96
fångstplats:10 Gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2017-07-19
uppdaterad:2017-07-20 21:39:25