Elritsa - Albin Lindqwist

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Galtabäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: